Bồn nước

Bồn nước inox Toàn Mỹ

Bồn nước Toàn Mỹ 500l đứng

Thông thông số kỹ thuật bồn đứng 500 lít

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
500 L 745 1505 1285 900

Bồn nước Toàn Mỹ 500l đứng

2,550,000VNĐ2,423,000VNĐ

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 500L

Thông số kỹ thuật bồn nước Inox Toàn Mỹ ngang 500 lít
Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
500 L 745 945 1255 800

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 500L

2,660,000VNĐ2,527,000VNĐ

Bồn nước Toàn Mỹ 600l đứng

Thông số kỹ thuật bồn inox đứng 500 lít Toàn Mỹ 

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
600 L 745 1725 1505 900

Bồn nước Toàn Mỹ 600l đứng

2,820,000VNĐ2,679,000VNĐ

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 600L

Thông số kỹ thuật bồn nước Inox Toàn Mỹ ngang 600 lít
Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
600 L 745 945 1475 800

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 600L

3,280,000VNĐ3,116,000VNĐ

Bồn nước Toàn Mỹ 700l đứng

Thông số kỹ thuật bồn inox Toàn Mỹ đứng 700 lít

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
700 L 745 1940 1720 900

Bồn nước Toàn Mỹ 700l đứng

3,300,000VNĐ3,135,000VNĐ

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 700L

Thông tin kỹ thuật bồn nươc Inox Toàn Mỹ  Ngang 700 lít

 

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
700 L 745 945 1680 800

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 700L

3,480,000VNĐ3,306,000VNĐ

Bồn nước Toàn Mỹ 1000l đứng

Thông số kỹ thuật bồn inox Toàn Mỹ đứng 1000 lít

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
1000 L 950 1765 1560 1100

Bồn nước Toàn Mỹ 1000l đứng

3,650,000VNĐ3,468,000VNĐ

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 1000L

  Thông số kỹ thuật bồn nước Inox Toàn Mỹ Ngang 1000 lít

 

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
1000 L 950 1140 1520 1000

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 1000L

3,870,000VNĐ3,677,000VNĐ

Bồn nước Toàn Mỹ 1500l đứng

Thông số kỹ thuật bồn nước Inox Toàn Mỹ đứng 1500 lít

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
1500 L 1150 1795 1620
1320
 

Bồn nước Toàn Mỹ 1500l đứng

5,550,000VNĐ5,225,000VNĐ

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 1500L

 

 Thông số kỹ thuật bồn nước Inox Toàn Mỹ ngang 1500 lít

ĐVT mm

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
1500 L 1150 1360 1580 1190

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 1500L

5,830,000VNĐ5,539,000VNĐ

Bồn nước Inox 2000l đứng Toàn Mỹ

Thông tin kỷ thuật

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
2000 L - 1150 1150 2139 1964 1320

Bồn nước Inox 2000l đứng Toàn Mỹ

7,790,000VNĐ7,390,000VNĐ

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 2000L

  Thông số kỹ thuật bồn nước Toàn Mỹ Ngang 2000 lít

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
2000 L - 1150 1150 1640 1930 1190

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 2000L

7,990,000VNĐ7,590,000VNĐ

Bồn nước Inox 2000l L-D đứng Toàn Mỹ

Thông số kỹ thuật bồn inox Toàn Mỹ đứng 2000 lít

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
2000 L - 1420 1420 1700 1470 1590

Bồn nước Inox 2000l L-D đứng Toàn Mỹ

8,800,000VNĐ8,360,000VNĐ

Bồn nước Inox 2500l đứng Toàn Mỹ

Thông số kỹ thuật bồn inox Toàn Mỹ đứng 2500 lít

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
2500 L 1420 1970 1740 1590

Bồn nước Inox 2500l đứng Toàn Mỹ

11,250,000VNĐ10,688,000VNĐ

Bồn nước Inox 3000l đứng Toàn Mỹ

Thông số kỹ thuật bồn inox Toàn Mỹ đứng 3000 lít

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
3000 L     1420 2254 2024 1590

Bồn nước Inox 3000l đứng Toàn Mỹ

12,350,000VNĐ11,733,000VNĐ

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 3000L

  Thông số kỹ thuật bồn nước Inox Toàn Mỹ Ngang 3000 lít

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
3000 L 1420 1640 1990 1470

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 3000L

13,200,000VNĐ12,540,000VNĐ

Bồn nước Inox 3500l đứng Toàn Mỹ

Thông số kỹ thuật bồn inox Toàn Mỹ Đứng 3500 lít

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
3500 L 1420 2625 2395 1590

Bồn nước Inox 3500l đứng Toàn Mỹ

13,700,000VNĐ13,015,000VNĐ

Bồn nước Inox 4000l đứng Toàn Mỹ

Thông số Bồn nước Toàn Mỹ 4000 lít Đứng

 

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
4000 L 1420 2864 2634 1590

Bồn nước Inox 4000l đứng Toàn Mỹ

15,200,000VNĐ14,440,000VNĐ

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 4000L

 

 Thông số kỹ thuật bồn nước inox Toàn Mỹ Ngang 4000 lít

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
4000 L 1420 1640 2600 1470

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 4000L

16,100,000VNĐ15,295,000VNĐ

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 5000L

  Thông số kỹ thuật bồn nước Inox Toàn Mỹ Ngang 5000 lít

 

Tên sản phẩm Đường kính (mm)±5% Chiều cao cả chân (mm) ±5% Chiều cao thân bồn (mm)±5% Chiều rộng của chân (mm)±5%
5000 L 1420 1640 3205 1470

Bồn nước Inox ngang Toàn Mỹ 5000L

18,600,000VNĐ17,670,000VNĐ
Thai duong nang

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website

Máy lọc nước Karofi  - Thay lõi lọc nước Karofi tại nhà 

 

GỌI MUA HÀNG
(024) 3514 0327
(024) 3519 0056
Toàn quốc  094.787.6622
Miền Nam  096.734.6068