Bồn nước

Bồn nước Toàn Thắng

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 6000L

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 6000L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 6000L

Liên hệ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 8000L

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 8000L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 8000L

Liên hệ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 10000L

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng dung tích lớn 10000L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 10000L

Liên hệ

Bồn nước inox Toàn Thắng dung tích lớn 12000L

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng dung tích lớn 12000L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng dung tích lớn 12000L

Liên hệ

Bồn nước Toàn Thắng đứng 500D

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng Đứng 500D được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước Toàn Thắng đứng 500D

2,375,000VNĐ1,900,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 500L

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG  500L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 500L

2,625,000VNĐ2,100,000VNĐ

Bồn nước Toàn Thắng đứng 700D

Bồn nước Toàn Thắng đứng 700D

2,687,000VNĐ2,150,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 700L

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 700L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 700L

2,962,000VNĐ2,370,000VNĐ

Bồn nước Toàn Thắng đứng 1000D

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng Đứng 1000D được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước Toàn Thắng đứng 1000D

3,287,000VNĐ2,630,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 1000L

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 1000L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 1000L

3,500,000VNĐ2,800,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 1200L

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 1200L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 1200L

3,850,000VNĐ3,080,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 1350L

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 1350L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 1350L

4,437,000VNĐ3,550,000VNĐ

Bồn nước Toàn Thắng đứng 1500D

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng Đứng 1500D được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước Toàn Thắng đứng 1500D

5,075,000VNĐ4,060,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 1500L f960

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 1500L f960 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 1500L f960

5,200,000VNĐ4,165,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 1500L f1140

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 1500L f1140 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 1500L f1140

5,475,000VNĐ4,380,000VNĐ

Bồn nước Toàn Thắng đứng 2000D

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng Đứng 2000D được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước Toàn Thắng đứng 2000D

6,800,000VNĐ5,440,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 2000L f1140

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 2000L f1140 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 2000L f1140

6,925,000VNĐ5,540,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 2000L f1380

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 2000L f1380 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 2000L f1380

7,075,000VNĐ5,660,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 2500L f1140

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 2500L f1140 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 2500L f1140

8,375,000VNĐ6,700,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 2500L f1380

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 2000L f1380 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 2500L f1380

8,500,000VNĐ6,800,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 3000L f1140

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 3000L f1140 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 3000L f1140

9,437,000VNĐ7,550,000VNĐ

Bồn nước Toàn Thắng đứng 3000D

Bồn nước Toàn Thắng đứng 3000D

9,562,000VNĐ7,650,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 3000L f1380

<p>Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 3000L f1380 được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới</p>

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 3000L f1380

9,862,000VNĐ7,890,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 3500L

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 3500L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 3500L

10,925,000VNĐ8,740,000VNĐ

Bồn nước Toàn Thắng đứng 4000D

Bồn nước Toàn Thắng đứng 4000D

11,750,000VNĐ9,400,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 4000L

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 4000L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 4000L

12,375,000VNĐ9,900,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 4500L

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 4500L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 4500L

13,812,000VNĐ11,050,000VNĐ

Bồn nước Toàn Thắng đứng 5000D

Bồn nước Toàn Thắng đứng 5000D

14,500,000VNĐ11,600,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 5000L

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng NGANG 5000L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng Ngang 5000L

15,125,000VNĐ12,100,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng dung tích lớn 15000L ( f2200 - dày 1.2mm )

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng dung tích lớn 15000L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng dung tích lớn 15000L ( f2200 - dày 1.2mm )

58,000,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng dung tích lớn 25000L ( f2200 - dày 1.2mm )

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng dung tích lớn 25000L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng dung tích lớn 25000L ( f2200 - dày 1.2mm )

88,900,000VNĐ

Bồn nước inox Toàn Thắng dung tích lớn 30000L ( f2200 - dày 1.2mm )

Sản phẩm Bồn nước Toàn Thắng dung tích lớn 30000L được sản xuất trên dây truyền công nghệ hoàn toàn mới

Bồn nước inox Toàn Thắng dung tích lớn 30000L ( f2200 - dày 1.2mm )

108,480,000VNĐ
Thai duong nang

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website

Máy lọc nước Karofi  - Thay lõi lọc nước Karofi tại nhà 

 

GỌI MUA HÀNG
(024) 3514 0327
(024) 3519 0056
Toàn quốc  094.787.6622
Miền Nam  096.734.6068